"Si maritau Rosa"

Categoria: Canzoni Gratteresi e Siciliane
Autore: Dario Drago

"Si maritau Rosa"

Canzone Popolare siciliana

Vinni la primavera / li mènnuli sù n'ciuri
lu focu di l'amuri / lu cori m'addumò...
E ammenzu suli e ciuri /abbònninu l'acèddi
tutti 'sti cosi beddi/ mi fannu suspirà...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità

Tanti picciotti beddi / passunu di 'sta strada
ma nuddu 'na vardata / alla me casa dà.
Certu 'stu desideriu / distruggi la me vita
mi vogghiu fari zita / mi vògghiu marità...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità

La dota l'àju fatta / la casa l'àiu macari
schetta non vogghiu stari / rannuzza sugnu già...
La culpa è di me matri / mi teni arritirata
ma ora la jurnata / vaiu di ccà e di ddà...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità

Published:  2009/2/8 08:00